Werkwijze

De stappen in onze werkwijze

Kennismakingsgesprek

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek en een rondleiding door Toolbox. Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we vragen als:

Intakegesprek

De volgende stap is een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek formuleer je de keus hoe je mee wilt doen aan Toolbox:

Je formuleert je eigen doel(en) die je wilt bereiken via Toolbox, wanneer je bij Toolbox aanwezig bent en waar je wilt zitten of werken.

Bij jouw start bij Toolbox ondertekenen we gezamenlijk de gedragscode van Toolbox. Als jij bereid bent je aan deze regels te houden dan ben je welkom bij Toolbox en kan je aan de slag.

Evaluatiegesprekken

Elke maand plannen we een evaluatiegesprek waarin we bespreken hoe het gaat, wat je doelen zijn, wat je wilt gaan doen en waarmee wij jou kunnen ondersteunen.

Individuele benadering

Toolbox hanteert bij dagbesteding, begeleiding en re-integratie een individuele benadering die aansluit op jouw toekomstwensen. Wij gaan uit van jouw kwaliteiten en niet van je beperkingen. Meedoen aan Toolbox is een bewustwordingsproces, het gaat erom dat jij bij je eigen potentieel (kracht) komt en die leert te activeren.

Iedereen binnen Toolbox is gelijkwaardig en samen zoeken we naar elkaars potentieel. Ons doel is om mensen te helpen beter te functioneren, zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in een eigen gekozen omgeving met zo min mogelijk professionele hulp.

De hoofddoelen van onze benadering zijn daarom als volgt:

Hoe komen we tot deze hoofddoelen?

Als deelnemer van Toolbox word je door middel van je eigen activiteiten en door evaluatiegesprekken ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van je eigen doelen op de terreinen wonen, werk/dagbesteding/vrije tijd, leren, sociale en familiecontacten en financiën.