Ontwikkelen doen we samen

Individuele benadering

Toolbox hanteert bij dagbesteding, begeleiding en re-integratie een individuele benadering die aansluit op jouw toekomstwensen. Wij gaan uit van jouw kwaliteiten en niet van je beperkingen. Meedoen aan Toolbox is een bewustwordingsproces, het gaat erom dat jij bij je eigen potentieel (kracht) komt en die leert te activeren.

Iedereen binnen Toolbox is gelijkwaardig en samen zoeken we naar elkaars potentieel. Ons doel is om mensen te helpen beter te functioneren, zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in een eigen gekozen omgeving met zo min mogelijk professionele hulp.

De hoofddoelen van onze benadering zijn daarom als volgt:

  • Het herwinnen of verbeteren van rol/functioneren op 1 of meerdere gebieden
  • Toename van de maatschappelijke participatie van onze deelnemers
  • Herstel van het gevoel van eigenwaarde en van eigen kracht

Hoe komen we tot deze hoofddoelen?

  • Het verkennen van mogelijkheden
  • Het stellen van een doel
  • Het verkrijgen van de gewenste rol en omgeving
  • Daarin met succes en naar tevredenheid functioneren
  • Het leren van vaardigheden, vaardigheden beter leren gebruiken
  • Het creëren, verkrijgen en gebruiken van hulpmiddelen en ondersteuning, eventueel door aanpassingen van de omgeving
  • Begeleiding en coaching kan geboden worden als het is gewenst bij het verkennen, kiezen, verkrijgen of behouden van eigen doelen

Als deelnemer van Toolbox word je door middel van je eigen activiteiten en door evaluatiegesprekken ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van je eigen doelen op de terreinen wonen, werk/dagbesteding/vrije tijd, leren, sociale en familiecontacten en financiën.

closechevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram