Emmen

0591-245222

Onze missie.

Wij faciliteren gereedschappen, kennis en een netwerk zodat iedereen een kans krijgt om
zich te ontwikkelen. We bieden een plek waar je kan maken, samen kan werken, kan leren,
innoveren en ondernemen. En indien nodig gecoacht wordt.

Kernwaarden

We hebben een open blik

We zijn bewust met elkaar, de
gemeenschap en de wereld bezig

We zijn ondernemende mensen
die kansen zien

We zijn altijd nieuwsgierig naar
nieuwe oplossingen

We bieden een veilige omgeving

We bieden ondersteuning,
begeleiding en coaching

“Ontdek,
maak,
(her)gebruik.”

Onze visie.

“Samen komen we
verder.”

Bij Toolbox kijken wij anders, maken wij anders. We maken, we doen, we experimenteren,
we oefenen, we falen, maar bovenal werken we samen. Ondernemers, studenten, Willie
Wortels, mensen met een uitkering. Maar allemaal hebben we een doel, we willen verder
komen, we willen leren, we willen elkaar helpen, we willen de wereld een beetje mooier
maken. We willen met een glimlach naar ons werk gaan en trots zijn op wat we doen.

Bij Toolbox werken we samen aan verandering, innovatie en oplossingen op een plek waar
je jezelf mag zijn, waar we trots op elkaar zijn, waar we gelijkwaardig met elkaar omgaan
en voor elkaar zorgen. Waar we vooral mensen mogen zijn.

Toolbox is open voor iedereen die wil maken of een idee tot werkelijkheid wil laten komen.
We staan midden in de samenleving en hebben we het beste met elkaar en de regio voor.
Daarom delen we onze kennis en ons netwerk, inspireren we elkaar, leiden we mensen op,
bieden we coaching en werkervaringsplekken.

“Wij gaan uit van de kracht van de deelnemer en de kracht van samen.”

Gedragscode

Bij Toolbox hanteren we een gedragscode, iedereen die zich aan deze code houdt is welkom bij Toolbox.
Hoewel Stichting Toolbox eigen ruimtes huurt, gelden de regels die zijn vastgelegd in deze verklaring op het gehele terrein van het Rensenpark, althans voor deelnemers van Toolbox.

Toolbox en jij gaan samenwerken en daarom zeggen wij:
 • Wij gaan ervan uit dat als je zelf gemotiveerd bent je passie, plezier, voldoening, arbeidsvreugde en zelfvertrouwen vergroot worden. Je bent zelf gemotiveerd om naar Toolbox te komen.
 • Een goede sfeer draagt bij aan beter functioneren en fijner en gezonder werken. Je levert een positieve bijdrage aan de sfeer.
 • Veiligheid staat voorop bij Toolbox, in een veilige omgeving kun je groeien en ontwikkelen. Je creëert een veilige omgeving voor anderen en jezelf.
 • Je komt naar Toolbox om te werken aan je eigen perspectief.
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag.
 • Wij geloven dat het goed is om soms van perspectief te veranderen. Zo kom je verder. Je staat open voor feedback.

Wij van Toolbox vinden dat dit de basis is van een goede samenwerking.

Ons aanbod.

Toolbox is een flexwerkplek voor makers. Wij zien de potentie van een groep
ondernemende mensen, veel mooie en nieuwe dingen gaan ontstaan als vreemden
vrienden worden en ondernemerschap en creativiteit gestimuleerd wordt.
Toolbox is een veilige omgeving waar jouw idee niet gestolen wordt, maar waar je
geholpen wordt om jouw idee tot bloei te laten komen.

Binnen Toolbox hebben we kennis op het gebied van techniek, engineering,
verbindingstechniek, houtbewerking, therapieën, fysio, drones, cultuur, communicatie, financiën, administratie, ICT, reclame, huisstijlen, hosting, E-mail, begeleiding, dagbesteding, empowerment, plezier en betekenis.
Met onze locatie willen we vooral faciliteren, Onze locatie bied ruimte voor innovatie, samenwerking, bijeenkomsten, inspiratie, techniek, ambacht, culturele activiteiten, muziek, netwerken, scholing en ontwikkeling. Benieuwd naar de mogelijkheden om uw inspirerende
bijeenkomst bij Toolbox te houden?
Geïnteresseerd in Toolbox?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding.

Aan de slag bij Toolbox

Wil je ook als deelnemer aansluiten bij Toolbox Emmen? We leggen je uit hoe je dat kunt doen.

TukTuk Chauffeur worden

Chauffeur worden Tuktuk Besturen?Bij Toolbox is iedereen welkom. Wil je ook jezelf ontwikkelen, ontdekken waar je goed in bent en in contact komen met hobbyisten, professionals en vaklieden? Meld je dan aan bij Toolbox.TukTuk stadsvervoer Emmen Toolbox verzorgt in en...
Je kunt als deelnemer op een aantal verschillende manieren gebruik maken van de faciliteiten van Toolbox:
 • Dagbesteding en begeleiding individueel of in groepen via de WMO, WLZ of PGB.
 • Re-integratiemogelijkheden waarbij je professionele begeleiding en coaching krijgt om vanuit een uitkering te groeien naar een zelfstandig inkomen.
 • Een maandelijks opzegbaar abonnement waarbij we onderscheid maken tussen studenten, hobbyisten, zelfstandig (startende) ondernemers en organisaties.
 • Starten eigen onderneming

 

“Veel mooie
nieuwe dingen
gaan ontstaan als
vreemden vrienden
worden.”

Contact

6 + 9 =

Dagbesteding,
begeleiding,
re-integratie

De benadering van Toolbox is een individuele benadering en sluit aan op jou eigen toekomstwensen. Onze aanpak gaat uit van jouw kwaliteiten en niet van je beperkingen.
Mee doen aan Toolbox is een bewustwordingsproces, bij Toolbox gaat het erom dat jij bij je eigen potentieel(kracht) komt en die leert te activeren.

De hoofddoelen van de onze benadering zijn daarom als volgt:

 • Het herwinnen of verbeteren van rol/functioneren op 1 of meerdere gebieden
 • Toename van de maatschappelijke participatie van onze deelnemers.
 • Herstel van het gevoel van eigenwaarde en van eigen kracht.

Iedereen binnen Toolbox is gelijkwaardigheid en samen zoeken we naar elkaars potentieel.
Het doel van Toolbox is mensen te helpen om beter te functioneren, zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in een eigen gekozen omgeving met zo min mogelijk professionele hulp.

Hoe komen we tot deze hoofddoelen?

 • Het verkennen van mogelijkheden
 • Het stellen van een doel
 • Het verkrijgen van de gewenste rol en omgeving
 • Daarin met succes en naar tevredenheid functioneren
 • Het leren van vaardigheden, vaardigheden beter leren gebruiken
 • Het creëren, verkrijgen en gebruiken van hulpmiddelen en ondersteuning, eventueel door aanpassingen van de omgeving.
 • Begeleiding en coaching kan geboden worden als het is gewenst bij het verkennen, kiezen, verkrijgen of behouden van eigen doelen.

Als deelnemer van Toolbox wordt je doormiddel van je eigen activiteiten en
evaluatiegesprekken ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van je eigen doelen op de terreinen wonen, werk/dagbesteding/vrije tijd, leren, sociale en familiecontacten en financiën.

“Bij Toolbox gaan
we uit van je
kwaliteiten, niet
van je
beperkingen.”

Hoe we werken

Bij Toolbox werken we volgens de Empowerment methode, het doel van deze methode is
mensen in staat te stellen actief deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Bij
Toolbox is iedereen gelijkwaardig en iedereen is welkom voor een kennismakingsgesprek.

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek en een rondleiding door Toolbox, tijdens het kennismakingsgesprek stellen we vragen als:

 • Wat is je doel waarmee je hier komt?
 • Hoe wil je deelnemen aan Toolbox?
 • Wat wil je doen bij Toolbox?
 • Wat heb jij nodig van Toolbox om hier goed te kunnen functioneren?

De volgende stap is een intakegesprek, tijdens het intakegesprek formuleer je de keus hoe je mee wilt doen aan Toolbox:

 • Abonnement als student, hobbyist, ondernemer of organisatie
 • Dagbesteding/begeleiding
 • Re-integratie
 • Starten eigen bedrijf
 • Werkervaringsplek

Je formuleert je eigen doel of doelen die je wil bereiken via Toolbox, wanneer je bij Toolbox bent en waar je wilt zitten of werken.

Tijdens het intakegesprek ondertekenen van gezamenlijk de gedragscode van Toolbox, als jij bereidt bent je aan deze regels te houden dan ben je welkom bij Toolbox en kan je aan de slag.

Elke maand plannen we en evaluatiegesprek waarin we bespreken hoe het gaat, wat je doelen zijn, wat je wil gaan doen en waarmee wij jou kunnen ondersteunen.

Fases.

Deelnemers van Toolbox doorlopen de zelfde ontwikkelingsfasen, ieder op zijn manier en in
zijn eigen tempo

Kennismakingsfase

Je maakt kennis met andere deelnemers, hoe het werkt bij Toolbox, aan wie je vragen kan stellen en aan wie juist niet, waar we eten, wat jouw plek, project of doel kan zijn.

Doe fase

Je weet wat je doel is, je kan aangeven wat je daarvoor nodig bent en je bent
actief bezig je doel te bereiken

“Ontwikkelen doe
je samen.”

Onderzoeksfase

Met welk doel ga je naar Toolbox? Wat ben je nodig om je doel te bereiken? Wat wil je bereiken met Toolbox? Waar droom je van? Wat kom je brengen en wat kom je halen?

 

Groei fase

Dit is de fase waarin je duidelijk weet wat je wil, je werkt hard, leert veel en
wordt je steeds bewuster van je eigen potentieel.

Toolbox Ondernemingen

“Ondernemen doe
je samen.”

Werk

“Bij Toolbox is
iedereen
gelijkwaardig en
welkom.”

8 + 14 =

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag: 09:00 – 17:00 uur.

Zaterdag & Zondag gesloten.